Amasya Universitesi Rehber

Ad Soyad : Mehmet Toy
Fakülte : Eğitim Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : mehmet.toy@amasya.edu.tr
Dahili : 3417
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı: Mehmet TOY

2.      Doğum Tarihi: 11/05/1961

3.      Unvanı: Yrd.Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: Üniversite

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Lisans

Ankara Üniversitesi

1982

Y. Lisans

Organik kimya

Hacettepe Üniversitesi

1986

Doktora

Organik kimya

Hacettepe Üniversitesi

1993

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1996        

Doçentlik Tarihi                :                                           

Profesörlük Tarihi            :  

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri : Muhamed IŞIKLANIN Bazı şhift bazlarının çinko komplekslerinin hazırlanması ve incelenmesi konulu tez

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

    1) S.Yıldırır, M.TOY, Marmara Üniversitesi fen Bilimleri dergisi, 213-226, 1989

    2) Z.Kılıç, E.WABER, N.GÜNDÜZ, E.KILIÇ, H.NAZIR and M.TOY , Z.Naturforschung,47B ,447-452,1992

   3) M.TOY, S.YILDIRIR, Turkish Journal of Chemistry, 19, 73-79, 1995

   4) T.HÖKELEK, Z.KILIÇ, M,IŞIKLAN, M:TOY,Journal of Molecular Structure,523,61-69,2000

   5) M.UÇAR, M.L..AKSU, A.O.SOLAK, and M.TOY, Turkish Journal of Chemistry, 26, 1-12,2002

   6) M.UÇAr, K.POLAT, A.O.SOLAK,M.TOY and M.L.AKSU, Dyes and pigments, 87,55-65,2010

   7) M.TOY, H.TANAK, Journal of Theoretical and Computational Chemistry, vol 11,No  3,1-18,2012

   8) H.TANAK, M.TOY, Spectrochimica Acta Part A: Molecular ve Biomolecular Spectroscopy,  115,145-153,2013

   9)  H.TANAK, M.TOY, journal of Molecular Structure, 1068,189-197,2014

    10)Mehmet Toy 1, Hasan Tanak 2,* , Hülya Şenöz 3,Dyes and Pigments, Volume 113, February 2015, Pages 510-           521

   11) Mehmet Toy , Hasan Tanak  Molecular structure and vibrational and chemical shift assignments of 30-chloro-4-dimethylamino azobenzene by DFT calculations

         Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 152 (2016) 530–536

    12)  Hasan Tanak a,⇑, Mehmet Toy bMolecular structure and vibrational assignment of 1-[N-(2-pyridyl) aminomethylidene}-2(1H)-Naphtalenone by density functional            theory ( DFT) and ab initio Hartree–Fock (HF) calculations, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 152 (2016) 525–529


      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

       1) S:YILDIRIR,M.TOY, III. Kimya ve Kimya Mühendisliği sempozyumu, 131, 1986

       2) M.TOY, H.ŞENÖZ, S.YILDIRIR, VII . Kimya ve Kimya Mühendisliği sempozyumu,41,1993

       3) H.ŞENÖZ, M.TOY, S.YIDIRIR,VII. . Kimya ve Kimya Mühendisliği sempozyumu,37,1993

       4) M.UÇAR, A.O.SOLAK,M.TOY. 35th IUPAC CONGRESS,1995,tepliğ olarak kabul edilmiştir.

       5) M.UÇAR, A.O.SOLAK,M.TOY. 35th IUPAC CONGRESS,1995,tepliğ olarak kabul edilmiştir.

     6) M.UÇAR, A.O.SOLAK,M.TOY. E.KILIÇ 35th IUPAC CONGRESS,1995,tepliğ olarak kabul edilmiştir.

      7) M.UÇAR, A.O.SOLAK, N.MENEK, M.TOY. M.L.AKSU Tübitak 3.Ulısal Elektro Kimya Günleri,26,2001

      8)M.TOY, H.TANAK,International Turkish Congress on Molecular Spektroscopy(TURCM),2013)p.55

      9) M.TOY, H.TANAK,International Turkish Congress on Molecular Spektroscopy(TURCM),2013)p.56

     10) H.TANAK,M.TOY, ,International Turkish Congress on Molecular Spektroscopy(TURCM),2013)p.57

     11) H.TANAK,M.TOy ,International Turkish Congress on Molecular Spektroscopy(TURCM),2013)p.58

 

 

 

8.    Projeler

1) Tübitak tarafından desteklenen(TBAG-894) nolu proje 1993 yılında tamamlanmıştır.

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

 

Güz

 

  

  Genel Kimya I

  4

 

  60

  G.Kimya Lab . I

 

  2

  50

  Genel Kimya III

2

  2

120

  Kimyada Özel Konular

 2

 

200

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

  Genel Kimya II

  4

 

  60

  G.Kimya Lab . II

 

  2

  50

  Kimya IV

2

 

200

  Pestisitler ve çevre sorunları

2

  

25

  Besinlerimiz ve sorunları

 2

 

40

 2013-2014

Güz

 

 

  Genel Kimya I

  4

 

  60

  G.Kimya Lab . I

 

  2

  50

  Genel Kimya III

 

 

120

  Kimyada Özel Konular

 

 

200

İlkbahar

 

 

  Genel Kimya II

  4

 

  100

  G.Kimya Lab . II

 

  2

 100

  Kimya IV

 2

 

200

  Pestisitler ve çevre sorunları

 2

 

30

  Besinlerimiz ve sorunları                  

Fen Bilgisi Lab. Uygulamaları

2            

2

                   

40            

45