Amasya

7.500 yıllık tarihi birikimi süresince pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Amasya; bilim, kültür, siyaset ve sanat alanında onlarca şahsiyetin doğduğu, büyüdüğü bir yer. Yeşilırmak kıyısında yalıboyu evleri, elması, tarih ve doğa güzellikleri ile dikkat çeken Amasya, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesi Amasya Tamiminin imzalandığı; gençlerin son derece güven içerisinde eğitim görebildikleri şirin bir Orta Karadeniz kenti. Amasya Üniversitesi, günümüz bilgi çağının gerektirdiği teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip, araştırmacı, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, proje geliştirme ve eleştirel düşünme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmeyi temel değer olarak benimsemenin yanı sıra; öğrencilerin ilgi duydukları kültürel, sportif ve sanatsal alanlarda kendilerini geliştirmelerini de son derece önemsemektedir.

 

 

 

 

 Uydudan Amasya