2023 Vizyonunda Merkezi Laboratuvarlar

Üniversitemiz Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı-V gerçekleştirildi. Milli Hakimiyet Yerleşkesi Konferans salonunda yapılan programa Rektörümüz Prof. Dr. Metin Orbay, Merkezi Araştırma Müdürü Doç. Dr. Melek Gül, bilim insanları, araştırmacılar ve akademisyenler katıldı.

Programın açılışında konuşan Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Müdürü Doç. Dr. Melek Gül; Merkezin, ilimizin ve bölgenin AR-GE ihtiyacını karşılamayı, özel sektör ve kamuya danışmanlık yapmayı, bölge potansiyelini ortaya çıkarıp değerlendirerek il, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan bir merkez olmayı hedeflediğini kaydetti. Gül; Amasya’da ve il dışından birçok çiftçi ve özel kurumun analiz taleplerini de karşıladıklarını ifade etti. Gül, Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Uygulama Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi deneyimli ve uzman personeli, donanımlı ve nitelikli laboratuvar olanakları ile; Multidisipliner araştırmaların merkezi bir organizasyondan gerçekleştirilmesi amacını benimsediğini de belirtti. Amasya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayının akademinin yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve endüstri temsilcilerini bir araya getirmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Melek Gül, çalıştay katılımcısı tüm bilim insanlarına teşekkür etti.

labo 1

Çalıştay Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tuba Yıldırım ise yaptığı konuşmada Merkezi Araştırma Laboratuvarlarını daha iyi bir noktaya taşımak için ‘merkezin eleman yetiştirme hedeflerinin belirlenmesi, eğitim kalitesinin artırılması, kadro tahsisi yapılması, personel devamlılığının sağlanması gerekliliği, cihaz operatörü olarak teknisyen alınarak personel hareketliliğinin önüne geçilmesi, merkezi laboratuvarların lisansüstü öğrenci yetiştirebilmesi ve bu alanda gerekli mevzuatın yasal olarak düzenlenmesi’ gerekliliğinden bahsetti.

labo 2

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise Merkezi Araştırma Laboratuvarının üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide çalışan araştırmacılar için modern analiz cihazlarının yer aldığı bilimsel araştırma, eğitim ve ölçüm merkezi olduğunu söyledi.

Amasya Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında da modern analiz cihazları ile araştırmaların yapıldığını söyleyen Orbay, ‘’Merkezde ulusal ve uluslararası proje yürütme potansiyelini arttırmayı, özel ve kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları analiz isteklerini karşılamayı amaçlıyoruz. Bilimsel araştırmada hem üniversitenin hem de diğer üniversitelerin araştırmalarına yardımcı ve öncü olarak uluslararası düzeyde ise ülkemizin bilimsel verimliliğinin artırılmayı hedefliyoruz. Bu noktada da çok yol aldık. Merkezi Araştırma Laboratuvarımız iki yıldır Tarım ve Orman Bakanlığından almaya hak kazandığı Toprakta Verimlilik Analizleri (Kapsam 1) yetkisinin haricinde, Merkez Müdürü Doç. Dr. Melek Gül ve laboratuvar personelinin özverili çalışmalarıyla Detaylı Toprak Analizi (Kapsam 2), Sulama Suyu Analizi (Kapsam 3), Bitki Analizi (Kapsam 4)’te yetkilendirmeye başvurmuş buna istinaden Tarım ve Orman Bakanlığının yetkilendirme denetiminden başarı ile geçmiştir. Çalıştayın düzenlenmesine emeği geçenleri tebrik ediyorum.’’ cümlelerini kaydetti.

labo 3

Çalıştay kapsamında bilim insanlarınca ‘Araştırma laboratuvarlarının güncel sorunları ve çözüm önerileri, Kamu-Sanayi-Üniversite iş birliğinde Merkezi Laboratuvarların Önemi, Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler, Avrupa’da ve dünyada Merkezi Laboratuvarların statüleri ve özellikleri, Laboratuvar akreditasyonu ve sürdürülebilirliği, Merkezi Laboratuvar için gelecek projeksiyonu ve öneriler’ gibi konu başlıklarında bildiriler sunuldu.

labo 4

 

Amasya Üniversitesi

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü