2019 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru


Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı ve sözlü sınavına başvuracak adaylar; “Başvuru Dilekçesini ve Formunu” eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgisayar ortamında doldurup, "öğrenim belgesi ve başvuru formu kapalı zarf içerisinde olmak üzere" dilekçelerini genel evrak bürosundan kayıt yaptırarak Personel Daire Başkanlığına elden teslim edeceklerdir.