Bilişim Kurulu

AMASYA ÜNİVERSİTESİ
  BİLİŞİM KURULU

 

Amasya Üniversitesi
Bilişim Kurulu
Prof. Dr. Recep KÜRKÇÜ (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÜNAL (Üye)
Öğr. Gör. Sabri Serkan TAN (Üye)
Daire Başkanı Metin TAŞKIN (Üye)