Rektörümüzün Mesajı

rektor_S.Elmacı

 

Sevgili Gençler,

Amasya Üniversitesi kadim şehir Amasya’da bölgemizin ve ülkemizin geleceğinin eğitim ile doğrudan ilgili olduğuna inanan eğitimciler tarafından kurulmuş; genç, dinamik ve çağdaş bir üniversitedir.   

Öte yandan üniversitemiz, ülkemizin küresel dünyada yakaladığı gelişmişlik düzeyini devam ettirerek, teknoloji ve sanayi başta olmak üzere, dijital çağa ayak uydurmak ve uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bunun için, zeki, çalışkan ve üretken gençlerimizin hak ettiği eğitim fırsatını kendilerine sunarak, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve böylece de küresel dünyada ülkemizin yakaladığı gelişmişlik düzeyini devam ettirmek için üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirme gayretindedir.

Üniversitemiz, ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini de gerçeğe dönüştürme mücadelesinde üzerine düşen görev ve sorumluluğun bilincinde olarak, en büyük beşerî sermayemiz ve geleceğimiz olan gençlerimizin çözüm üretme kapasitesi ve özgüveni yüksek, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Amasya Üniversitesi, bulunduğu şehrin kültürel zenginliğinin ve tarihsel mirasının gelecek nesillere aktarılmasın için yetkin akademik ve idari kadrosuyla, tüm toplum kesimleriyle açık bir işbirliği ve gelişmiş bir sosyal diyalog örneği sergilemektedir. Halkın, kamu kurumlarının, özel sektör işletmelerinin ve sivil toplum kuruluşlarının beklentilerini karşılamak ve ortak aklı geliştirerek, birlikte daha iyiyi yakalamak için edindiği tecrübeyi ülkemizin geleceği gençlere aktarmaktadır.

Katılmaktan onur duyduğum Amasya Üniversitesi ailesinin tüm akademik ve idari personeline, burada eğitim alma şansını elde ederek aramıza katılmış tüm öğrencilerine, eğitim öğretimini tamamlayarak hayata atılmış tüm mezunlarına ve aramıza katılmalarını beklediğimiz gençlere,  bu ailenin bir üyesi olmaktan duyduğum gurur ve mutlulukla; yaşam boyu sağlık, huzur ve başarı diliyor,

Saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum…

 

Prof.Dr. Süleyman ELMACI
Rektör