Bize Katılın - CV Bank

Araştırma, eğitim ve toplumsal katkı odaklı yeni nesil üniversite olma hedefi doğrultusunda Amasya Üniversitesi bünyesindeki tüm bölümler için akademik CV beklemektedir.

Değerlendirme için Koşullar:

  • Doktora programı mezunu olmak,
  • SSCI, SCI ve AHCI gibi uluslararası indekste taranan dergilerde yayın yapmış olmak, akademik unvan yükseldikçe yayın sayısının artırma potansiyeli barındırmak,
  • Sosyal bilimler alanında yukarıdaki indeksli yayın kriteri sağlanmıyorsa nitelikli yayın yapmış olmak ya da bu potansiyeli göstermek,
  • Patent, faydalı model, marka, tasarım sahibi olmak,
  • ARDEB, TEYDEB ve BİDEB gibi nitelikli  projelerde yürütücü-araştırıcı olmak.

Başvuru Yapmak için Tıklayın